Experimentell musik

Last modified date

Musik är ett väldigt brett ämne och det går att följa musiken till en rad olika inriktningar. Det finns en typ av musik som har en väldigt strikt strukturell uppbyggnad. Den musiken följer bestämda regler, till exempel för att öka chansen för en kommersiell framgång. Sedan finns det musik som inte följer några regler alls. Den senare kategorin kallas oftast för experimentell musik.

Vad innebär experimentell musik?

Experimentell musik går att beskriva som en genre där du får uppleva variation och där poängen i det hela är oförutsägbarheten. Det kan vara svårt att definiera den experimentella musiken eftersom det finns olika stilar. Men samtidigt finns det ett antal faktorer som förenar stilarna.

En av faktorerna är att låtarna ofta saknar ett bestämt mål. Experimentell musik är sällan något skaparna kommer att bli rika på. En hitlåt är i regel uppbyggd av ett antal bestämda musikaliska byggstenar. Karaktärsdragen av experimentell musik är att undvika dessa byggstenar. Men trots detta kan byggstenarna ha ett relativt stort inflytande i den unika genren.

Musiker som sysslar med den experimentella genren tar många gånger inspiration från annan musik, gärna musik som endast består av instrument och som också anses vara experimentella. Dock varierar tillvägagångssättet en hel del mellan musikerna. Vissa väljer att skapa nya sorters instrument medan andra tar hjälp av matematiska ekvationer.

Experimentera med musiken

Det finns flera vägar du kan välja mellan ifall du skulle vilja prova på att experimentera med musiken. Du kan prova olika skalor vilket det finns gott om inom musiken. Dock används inte en stor del av alla skalor i den så kallade mainstream-musiken. Om vi tar en titt på klassisk musik finns det exempel på kompositörer som använt sig av en heltonsskala. Det betyder att tonavståndet är lite längre mellan alla toner jämfört med avståndet inom andra musikskalor. Maurice Ravel och Claude Debussy är två exempel på kompositörer som använde sig av denna typ av komposition. Det är även rätt vanligt inom jazzmusiken.

En mer modern variant av att skapa experimentell musik är genom sampling. Det betyder att du använder dig av ett musikstycke som redan skapats i din nya låt, det tidigare musikstycket kan användas både som original och genom en redigerad variant. Det är tack vare hip hopen som denna metod kom till.

kalle